Romana


PRIMARIA COMUNEI MANOLEASA
AGRICULTURA

    Comuna Manoleasa are o economie preponderent agrara, caracterizata prin imbinarea culturii plantelor cu cresterea animalelor. In cultura plantelor o pondere importanta o detine cultura cerealelor (porumb, floarea soarelui, grau), alaturi de care se impune si cultura plantelor tehnice cum ar fi sfecla de zahar care a disparut din cultura.
    Cresterea anumalelor se bazeaza pe suprafata de pasune de care dispune comuna si produsele secundare din sectorul vegetal. Dupa numarul si importanta lor in cadrul comunei Manoleasa se impune cresterea:
  • ovinelor,
  • bovinelor,
  • porcinelor,
  • cabalinelor,
  • pararilor.
    Un important aport la asigurarea alimentatiei populatiei il aduce si piscicultura - activitate recreativa o data cu aparitia lacului de acumulare de pe Prut.
    Prin valorificarea resurselor de materii oferite de cadrul natural, dar si din necesitatea asigurarii unor servicii catre populatie, se afirma si in cadrul comunei noastre in ultimii ani activitatea industriei mici si de prestari de servicii in baza legilor privatizarii.
    Comuna Manoleasa dispune pentru agricultura de un numar de 57 tractoare, utilaje agricole performante procurate prin programe de finantare externa si surse proprii a unitatilor private si producatorilor particulari; dispune de un numar de 6 societati agricole cu personalitate juridica care realizeaza anual o cifra de afaceri de circa 6 miliane lei fiecare, sectii prestatoare de servicii si anume mori de porumb, ateliere specifice zonei infiintate in AF/PF.


Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC